Compost toiletten

Een composttoilet is een bijzondere vorm van droogtoilet. Er zijn twee typen. Bij het ene dient het toilet alleen als verzamelpunt. Het composteren gebeurt later in de composthoop. Bij het andere type vindt het composteren in het toilet plaats.

Bij beide typen is het mogelijk om urine en fecaliën gescheiden op te vangen. De urine kan worden afgevoerd met buizen met dezelfde kleine diameter als die voor een wasbak of douche. De ontlasting wordt afgedekt met bijvoorbeeld hennep, stro of papier voor absorptie van vocht en het tegengaan van stank en insecten.

Niets gevonden.

Menu