Urine gescheiden toiletten

Een scheidingstoilet verzamelt de fecaliën en de urine apart van elkaar. De urine komt in het voorste deel van het toilet en loopt via een urineleiding onder vrij verval weg. De fecaliën komen in het achterste deel en worden met het spoelwater afgevoerd. Beide kunnen daarna in aparte tanks worden opgeslagen of via een gescheiden afvoer verder getransporteerd worden.

Het systeem gebruikt geen water. Wel is het aan te raden om regelmatig met azijn de urine leiding door te spoelen. Eventueel kan er een plantenspuit met lekker geurend azijn bij het toilet worden geplaatst.

Hoe kan de urine en fecaliën veilig weer gebruikt worden?

Urine is steriel en kan daarom direct in de tuin gebruikt worden. Wel is het goed om het te verdunnen met water ca. 1 deel urine en 3 delen water. De grote boodschap moet minimaal 1 jaar gecomposteerd worden en kan niet voor eetbare gewassen gebruikt worden.

Menu